Osobné Údaje

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba za účely, o ktorých ste informovaní. To, aké osobné údaje o Vás spracovávame a na aké účely, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje oznámili. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje oznámiť nasledujúcimi spôsobmi:

(i) Registračný formulár

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať k webovému portálu mesiace.sk. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Registrácia klienta Meno, priezvisko, e-mailový kontakt Nevyhnutnosť na splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vás zaregistrovať.

Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára na to, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby a služby našich obchodných partnerov. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého e-mailu).

(ii) Webový formulár záujemcov o pracovnú ponuku

Prostredníctvom webového formulára máte možnosť prejaviť svoj záujem o pracovné ponuky. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Registrácia záujemcu o pracovnú ponuku Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, informácie z CV, informácie z LinkedIn profilu, ďalší záujemcom oznámené informácie Oprávnený záujem kontaktovať záujemcov o pracovnú ponuku

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní spracovávať Vaše osobné údaje ani ich odovzdať vybranému zamestnávateľovi či tretej strane, ktorá so zamestnávateľom spolupracuje.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania noviniek máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej ihneď so zasielaním noviniek a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať novinky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie noviniek neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého e-mailu).

(iii) Formulár objednávky kurzu

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť si objednať a zakúpiť online kurz. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Vykonanie objednávky online kurzu Meno, priezvisko, kontaktná adresa, platobné údaje Nevyhnutnosť na splnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať a sprístupniť online kurz.

Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formulára na to, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby a služby našich obchodných partnerov. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, ak nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).

(iv) Formulár firemného profilu

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť zaregistrovať Vašu spoločnosť. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Kontaktovanie spoločnosti Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, pracovná pozícia Oprávnený záujem kontaktovať klienta

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.

Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formulára na to, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby a služby našich obchodných partnerov. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, ak nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).

(v) Formulár „stať sa lektorom“

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť nás kontaktovať a stať sa naším lektorom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Kontaktovanie potencionálneho lektora Meno, priezvisko, e-mailová adresa Oprávnený záujem kontaktovať potencionálneho lektora

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať s ponukou spolupráce.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania noviniek máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej ihneď so zasielaním noviniek a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať novinky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie noviniek neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého e-mailu).

(vi) Formulár na stiahnutie e-booku

Prostredníctvom objednávkového formulára máte možnosť stiahnuť E-book zadarmo. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnení (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul

Stiahnutie e-booku Meno, priezvisko, e-mailový kontakt, telefónny kontakt, firma Oprávnený záujem kontaktovať klienta

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti a našich obchodných partnerov E-mailový kontakt Oprávnený záujem spočívajúci v ponúkaní služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, avšak bez ich uvedenia nie sme schopní Vám E-book zaslať alebo Vás kontaktovať.

Okrem toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci kontaktného formulára na to, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby a služby našich obchodných partnerov. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných oznámení a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Rovnako prestaneme zasielať tieto obchodné oznámenia a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, ak nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných oznámení neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého obchodného oznámenia).

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutne potrebný čas, ktorý potrebujeme na splnenie účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracované maximálne po dobu piatich rokov od Vašej registrácie, prípadne od Vášho posledného prihlásenia, pokiaľ by sme na ich spracovanie nemali iný právny titul.

Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k odovzdaniu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia

Zamestnávatelia žiadajúci uchádzačov o prácu (v prípade osobných údajov záujemcov o prácu) Aby mohli zamestnávatelia kontaktovať uchádzačov o prácu a vyberať ich podľa ich poskytnutých údajov a životopisov

Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce chod webu a nášho softvéru (počítačových systémov) V súčasnej dobe využívame poskytovateľa softvérového riešenia, ktorý v pozícii spracovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Fyzické alebo právnické osoby zaisťujúce rozosielanie e-mailov V súčasnej dobe využívame služby poskytovateľov, ktorý pre nás zasiela e-maily

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje odovzdané.

Právo používateľov na vymazanie údajov: Poučenie o právach dotknutej osoby

Aktualizované dňa: 1. 1. 2023