Mesiace po Anglicky

Mesiace po anglicky: januar po anglicky, februar po anglicky, marec po anglicky, april po anglicky, maj po anglicky, jun po anglicky, jul po anglicky, august po anglicky, september po anglicky, oktober po anglicky, november po anglicky, december po anglicky.

Kalendárne mesiace po Anglicky / Months in English

Vitajte na našej stránke venovanej pôvodu a významu názvov mesiacov v anglickom jazyku. Anglické názvy mesiacov majú fascinujúci príbeh, ktorý siaha tisícky rokov do minulosti a odráža vplyvy rôznych kultúr, civilizácií a jazykov. Od starovekého Ríma až po anglosaské korene, každý mesiac v roku má svoj jedinečný príbeh a pôvod. Na tejto stránke vás prevedieme históriou a významom každého mesiaca, aby ste lepšie porozumeli, ako sa formovali ich dnešné názvy. Ponorte sa spolu s nami do sveta mesiacov a objavte, aké tajomstvá sa skrývajú v ich názvoch!

Názov mesiaca v SlovenčineNázov mesiaca v Angličtine
JanuárJanuary
FebruárFebruary
MarecMarch
AprílApril
MájMay
JúnJune
JúlJuly
AugustAugust
SeptemberSeptember
OktóberOctober
NovemberNovember
DecemberDecember

Názvy mesiacov v anglickom jazyku sú plné symboliky a tradícií, ktoré odzrkadľujú nielen ročné obdobia a astronomické udalosti, ale tiež historické postavy a bohov. Napríklad, január je pomenovaný po Janusovi, rímskom bohu začiatkov a koncov, zatiaľ čo marec bol venovaný Martovi, bohu vojny. Tieto názvy nám pripomínajú mytologické korene a hĺbku kultúrnej dedičnosti, ktorá sa s týmito názvami spája.

Kalendarne Mesiace po Anglicky

Ďalšou zaujímavou skutočnosťou je, že niektoré názvy mesiacov sú odvodené od latinských čísel. Napríklad, september pochádza od slova „septem“, čo v latinčine znamená sedem, keďže to bol pôvodne siedmy mesiac v rímskom kalendári. Podobne, október, november a december sú pomenované podľa latinských čísel osem, deväť a desať. Tieto názvy nám pripomínajú, ako sa kalendár vyvíjal a menil v priebehu storočí.

Okrem Anglických názvov mesiacov máme aj Mesiace po Poľsky, Mesiace po Bielorusky, Mesiace po Česky, Mesiace po Chorvátsky, Mesiace po Francúzsky, Mesiace po Maďarsky, Mesiace po Nemecky, Mesiace po Poľsky, Mesiace po Rusky, Mesiace po Španielsky

Pozrite si ešte dnes aj ďalšie jazyky!

1. January (Január po anglicky)

 • Výslovnosť: [ˈʤæn.ju.er.i]
 • Zaujímavosť: Pomenovaný po Janusovi, rímskom bohu vstupov, východov a začiatkov, ktorý je zvyčajne znázorňovaný s dvomi tvárami, jednou hľadiacou dopredu a druhou dozadu. Toto symbolizuje jeho schopnosť vidieť minulosť i budúcnosť.

2. February (Február po anglicky)

 • Výslovnosť: [ˈfeb.ruː.er.i]
 • Zaujímavosť: Tento mesiac bol pomenovaný podľa februálií, rímskych rituálov čistenia, ktoré sa konali v tomto období. Rímčania verili, že tieto rituály pomáhajú vyčistiť mesto od zlých duchov a pripraviť ho na nový rok.

3. March (Marec po anglicky)

 • Výslovnosť: [mɑːrtʃ]
 • Zaujímavosť: Marec je venovaný Martovi, rímskemu bohu vojny. Býval to prvý mesiac v rímskom kalendári a je spájaný s jarnou rovnodennosťou a obnovením prírody.

4. April (Apríl po anglicky)

 • Výslovnosť: [ˈeɪ.prəl]
 • Zaujímavosť: Pôvod mena „April“ nie je úplne jasný. Jedna z teórií tvrdí, že je odvodené od latinského slova „aperire“, čo znamená otvoriť, odkazujúc na otváranie sa kvetov a stromov.

5. May (Máj po anglicky)

 • Výslovnosť: [meɪ]
 • Zaujímavosť: Máj je pomenovaný podľa Maiy, rímskej bohyne plodnosti a jari. Tento mesiac je často spojený s kvetmi a novým rastom.

6. June (Jún po anglicky)

 • Výslovnosť: [dʒuːn]
 • Zaujímavosť: Jún nesie meno po Junone, rímskej bohyne manželstva a kráľovnej bohov, čo vysvetľuje, prečo je jún tradične považovaný za obľúbený mesiac na sobáše.

7. July (Júl po anglicky)

 • Výslovnosť: [dʒʊˈlaɪ]
 • Zaujímavosť: Pôvodne sa tento mesiac volal Quintilis (pätý mesiac v rímskom kalendári). Bol premenovaný na počesť Júlia Caesara po jeho smrti, pretože sa narodil v tomto mesiaci.

8. August (August po anglicky)

 • Výslovnosť: [ɔːˈgʌst]
 • Zaujímavosť: Podobne ako júl, august bol pomenovaný na počesť rímskeho cisára Augusta. Pôvodne sa volal Sextilis (šiesty mesiac).

9. September (September po anglicky)

 • Výslovnosť: [sɛpˈtɛmbər]
 • Zaujímavosť: Septem v latinčine znamená sedem, pretože to bol pôvodne siedmy mesiac v rímskom kalendári.

10. October (Október po anglicky)

 • Výslovnosť: [ɒkˈtoʊbər]
 • Zaujímavosť: Október je odvodený z latinského slova „octo“, čo znamená osem, pretože to bol pôvodne ôsmy mesiac v rímskom kalendári.

11. November (November po anglicky)

 • Výslovnosť: [noʊˈvɛmbər]
 • Zaujímavosť: Názov novembra pochádza od latinského slova „novem“, čo znamená deväť, pretože to bol pôvodne deviaty mesiac v rímskom kalendári.

12. December (December po anglicky)

 • Výslovnosť: [dɪˈsɛmbər]
 • Zaujímavosť: December má svoj názov od latinského slova „decem“, čo znamená desať, pretože bol pôvodne desiatym mesiacom v rímskom kalendári.
Mesiace po Anglicky

Ďalšie informácie o Poľštine nájdete na Wiki