Mesiace po Maďarsky

Madarský jazyk, s jeho jedinečnou štruktúrou a zvukom, ponúka fascinujúci pohľad na kalendárne mesiace. Každý mesiac nesie v sebe kúsok histórie a kultúry, čo odráža hlboké korene a bohatú tradíciu Maďarska. Poďme spolu objavovať, ako sa volajú mesiace v Madarčine, ich výslovnosť a zaujímavosti, ktoré sú s nimi spojené.

Názov mesiaca v SlovenčineNázov mesiaca v Maďarčine
Január po Maďarskyjanuár
Február po Maďarskyfebruár
Marec po Maďarskymárcius
Apríl po Maďarskyáprilis
Máj po Maďarskymájus
Jún po Maďarskyjúnius
Júl po Maďarskyjúlius
August po Maďarskyaugusztus
September po Maďarskyszeptember
Október po Maďarskyoktóber
November po Maďarskynovember
December po Maďarskydecember

1. Január (január)

[ˈjɒnuɒːr] – Pomenovanie január pochádza od rímskeho boha Janusa, boha začiatkov a koncov. V madarskom jazyku sa zachovala táto latinská tradícia. Historicky, január bol mesiacom nových začiatkov a rozhodnutí.

2. Február (február)

[ˈfɛbruaːr] – Tento mesiac odvodzuje svoje meno od rímskeho rituálu februa, ktorý bol spojený s čistením a obnovou. V Maďarsku je február obdobím zimných festivalov a osláv.

3. Marec (március)

[ˈmaːrt͡siuʃ] – Marec, pomenovaný po rímskom bohovi vojny Martovi, symbolizuje príchod jari. V Maďarsku sa v tomto období konajú tradičné jarné slávnosti.

4. Apríl (április)

[ˈaːpriliʃ] – Meno pramení z latinského slova aperire, čo znamená „otvoriť“, odkazujúc na kvitnúcu prírodu. V Maďarsku je apríl časom prechodu od zimy k jari.

5. Máj (május)

[ˈmaːjuʃ] – Máj, menovaný po rímskej bohyni Maie, je mesiacom obnovy a rastu. V Maďarsku je oslavovaný prostredníctvom jarných festivalov a tradícií.

6. Jún (június)

[ˈjuːniuʃ] – Jún dostal meno podľa Junony, rímskej bohyne a ochrankyne manželstva. V Maďarsku je tento mesiac spojený s letnými oslavami a svadobnými sezónami.

7. Júl (július)

[ˈjuːlius] – Tento mesiac bol pomenovaný po Juliusovi Caesarovi, rímskom vodcovi. Historicky, júl predstavuje obdobie letných slnovratov a osláv.

8. August (augusztus)

[ˈɒuɡustus] – August, pomenovaný po cisárovi Augustovi, je mesiacom úrody a zberu. V Maďarsku je spojený s tradičnými žatvovými slávnosťami.

9. September (szeptember)

[ˈsɛptɛmbɛr] – Názov september pochádza z latinského „septem“, čo znamená „sedem“, odkazujúc na jeho pozíciu v pôvodnom rímskom kalendári. V Maďarsku je to mesiac návratu do škôl a začiatok jesene.

10. Október (október)

[ˈoktoːbɛr] – Október, odvodený od latinského „octo“ (osem), zaznamenáva zmenu sezóny a prípravu na zimu. V Maďarsku je tento mesiac časom kultúrnych festivalov.

11. November (november)

[ˈnovɛmbɛr] – Slovo november, z latinského „novem“ (deväť), symbolizuje postupné ochladzovanie počasia. V Maďarsku sa november spája s tradíciami a spomienkami na predkov.

12. December (december)

[ˈdɛt͡sɛmbɛr] – December, pochádzajúci z latinského „decem“ (desať), je záverom roka. V Maďarsku je tento mesiac plný sviatočných tradícií a rodinných osláv.

Mesiace po Maďarsky

Tieto názvy a ich historické kontexty ukazujú, ako je kalendár omnoho viac než len spôsob sledovania času. Je to zrkadlo kultúry, histórie a tradícií, ktoré formujú spoločnosť. V Maďarčine sa odzrkadľuje tento bohatý a pestrofarebný kultúrny odkaz v jedinečných názvoch mesiacov.