Mesiace po Bielorusky

Bieloruský jazyk, známy svojou melodickou a lyrickou povahou, je plný historických a kultúrnych odkazov, ktoré sú viditeľné aj v názvoch mesiacov. Tento slovanský jazyk, blízko spriaznený s ruským a ukrajinským, odzrkadľuje bohatú históriu a tradície Bieloruska. Mesiace v bieloruskom jazyku sú úzko prepojené s prírodou a zmenami ročných období, čo odráža hlboký vzťah miestneho obyvateľstva k zemi a jej cyklom. Mnohé z názvov mesiacov majú korene v pohanských tradíciách a predkresťanskom vnímaní sveta, čo je vidieť na ich jedinečnom a občas poetickom charaktere. V bieloruskom kalendári nájdeme názvy mesiacov, ktoré sú nielen jazykovým fenoménom, ale aj odrazom kultúrnej identity a historického dedičstva krajiny.

Názov mesiaca v SlovenčineNázov mesiaca po Bielorusky
Január po BieloruskyStudzień
Február po BieloruskyLiuty
Marec po BieloruskySakavik
Apríl po BieloruskyKrasavik
Máj po BieloruskyTravień
Jún po BieloruskyČervień
Júl po BieloruskyLipień
August po BieloruskyŽnivień
September po BieloruskyVierasień
Október po BieloruskyKastryčnik
November po BieloruskyListapad
December po BieloruskySniežań

1. Január – Студзень (Studzień)

V bieloruskom jazyku sa január nazýva „Студзень“ (Studzień), vyslovované ako [stuˈdzʲenʲ]. Názov „Студзень“ pochádza zo slova „студзень“ čo znamená „mráz“ alebo „chladno“, odkazujúc na typicky mrazivé počasie tohto mesiaca v Bielorusku. Január je v bieloruskej kultúre obdobím nového začiatku a osláv, vrátane tradičného oslávenia Nového roka, ktorý je významným sviatkom.

2. Február – Люты (Liuty)

Február sa v bieloruskom jazyku nazýva „Люты“ (Liuty), čo sa vyslovuje [lʲuˈtɨ]. Slovo „Люты“ je odvodené od slova označujúceho „severovýchodný vietor“ alebo „prudké, ostré zimné počasie“, čo odráža charakteristické počasie tohto mesiaca. V bieloruskej kultúre je február mesiacom prípravy na jar a začiatkom maslenice, tradičného sviatku, ktorý symbolizuje rozlúčku so zimou.

3. Marec – Сакавік (Sakavik)

Marec v bieloruskom jazyku sa nazýva „Сакавік“ (Sakavik), vyslovovaný ako [saˈkavʲik]. Tento názov pochádza od slova „сака“ čo znamená „taviť sa“, odkazujúc na topenie snehu a príchod jari. V bieloruskej tradícii je marec časom obnovy prírody a oslav jarných sviatkov, ako je napríklad Húkaňje jaru.

4. Apríl – Красавік (Krasavik)

Apríl, alebo „Красавік“ (Krasavik) v bieloruskom jazyku, sa vyslovuje [kraˈsavʲik]. Názov „Красавік“ je odvodený od slova „красавы“ čo znamená „krásny“, a odráža krásu prírody, ktorá ožíva po zime. V apríli sa v Bielorusku oslavuje množstvo prírodných sviatkov, ktoré oslavujú prebudenie zeme.

5. Máj – Травень (Travień)

Máj, známy ako „Травень“ (Travień) v bieloruskom jazyku, sa vyslovuje [traˈvʲenʲ]. Tento názov pochádza od slova „трава“, čo znamená „tráva“, symbolizujúc rast a zeleň, ktoré tento mesiac prináša. Máj je v Bielorusku spojený s oslavami Dňa víťazstva a s príchodom teplého počasia.

6. Jún – Чэрвень (Červień)

Jún sa v bieloruskom jazyku nazýva „Чэрвень“ (Červień), vyslovované ako [tʃɛrˈvʲenʲ]. Slovo „Чэрвень“ je odvodené od slova „чэрвень“ znamenajúceho „červ“, čo pravdepodobne odkazuje na výskyt červov v tomto období. V bieloruskej kultúre je tento mesiac spojený s počiatkom leta a s oslavami letných slnovratov.

7. Júl – Ліпень (Lipień)

Júl, známy v bieloruskom jazyku ako „Ліпень“ (Lipień), sa vyslovuje [lʲiˈpʲenʲ]. Názov „Ліпень“ pochádza od slova „ліпа“ (lipa), odkazujúc na kvitnutie lipových stromov počas tohto mesiaca. Júl je v Bielorusku obdobím slávností a ľudových festiválov, vrátane osláv Kupaľa, ktoré sú hlboko zakorenené v pohanských tradíciách.

8. August – Жнівень (Žnivień)

August sa v bieloruskom jazyku nazýva „Жнівень“ (Žnivień), vyslovovaný ako [ʐnʲiˈvʲenʲ]. Tento názov je odvodený od slova „жніва“ znamenajúceho „žatva“, odkazujúc na obdobie zberu plodín. V bieloruskej kultúre je august mesiacom dožiniek a poďakovaní za úrodu.

9. September – Верасень (Vierasień)

September v bieloruskom jazyku sa nazýva „Верасень“ (Vierasień), vyslovovaný ako [vʲeˈrasʲenʲ]. Názov „Верасень“ má pravdepodobne korene v slove „верас“ (veras), čo znamená „heather“, odkazujúc na kvitnutie vresu v tomto období. Tento mesiac symbolizuje začiatok jesene a zber plodín.

10. Október – Кастрычнік (Kastryčnik)

Október, známy ako „Кастрычнік“ (Kastryčnik) v bieloruskom jazyku, sa vyslovuje [kaˈstrɨtʃnʲik]. Názov „Кастрычнік“ je spojený s historickým termínom, ktorý odkazuje na tradičné práce vykonávané v tomto mesiaci. Október je časom zberu a prípravy na zimu v Bielorusku.

11. November – Лістапад (Listapad)

November sa v bieloruskom jazyku nazýva „Лістапад“ (Listapad), vyslovovaný ako [lʲisˈtapad]. Slovo „Лістапад“ doslova znamená „padanie listov“, odkazujúc na typické opadávanie listov v tomto období. V Bielorusku je november mesiacom pokračujúcej prípravy na nadchádzajúcu zimu.

12. December – Снежань (Sniežań)

December, v bieloruskom jazyku nazývaný „Снежань“ (Sniežań), sa vyslovuje [snʲeˈʐanʲ]. Názov „Снежань“ je odvodený od slova „снег“ znamenajúceho „sneh“, odkazujúc na snehovú pokrývku, ktorá je pre tento mesiac typická. December v Bielorusku je spojený s Vianočnými a Novoročnými sviatkami, ktoré sú plné tradičných osláv a zvykov.

Mesiace po Bielorusky

Mesiace v bieloruskom jazyku ponúkajú fascinujúci pohľad na kultúru a históriu Bieloruska. Odrazy prírody, zmeny ročných období a historické odkazy sa premietajú do každého mesiaca, poskytujúc jedinečný pohľad na bieloruskú identitu a tradície. Tieto názvy mesiacov nie sú len prostým označením časových období, ale sú to živé príbehy, ktoré odrážajú hlboký vzťah bieloruského ľudu k ich zemi a jej cyklom.