Mesiace po Francúzsky

Francúzska kultúra a jazyk sú očarujúce svojou hĺbkou a históriou, ktorá sa odráža aj v názvoch mesiacov. Každý mesiac v roku má svoje jedinečné meno, ktoré odhaľuje časť francúzskej histórie a kultúry. V tomto blogu sa pozrieme na význam a výslovnosť každého mesiaca vo Francúzštine, spolu s krátkym historickým kontextom.

Názov mesiaca v SlovenčineNázov mesiaca vo Francúzštine
Január po FrancúzskyJanvier
Február po FrancúzskyFévrier
Marec po FrancúzskyMars
Apríl po FrancúzskyAvril
Máj po FrancúzskyMai
Jún po FrancúzskyJuin
Júl po FrancúzskyJuillet
August po FrancúzskyAoût
September po FrancúzskySeptembre
Október po FrancúzskyOctobre
November po FrancúzskyNovembre
December po FrancúzskyDécembre

1. Január – Janvier

[ʒɑ̃vje] Janvier, francúzsky názov pre január, pochádza od rímskeho boha Janusa, boha začiatkov a koncov. Janus, so svojimi dvoma tvárami, symbolizuje pohľad do minulosti aj do budúcnosti, čo sa hodí k začiatku nového roka.

2. Február – Février

[fevʁije] Février, čiže február, odvodzuje svoje meno od latinského „Februarius“, menovaného podľa rímskych rituálov očisty Februa. Vo Francúzsku tento mesiac často prináša posledné zimné chladné dni.

3. Marec – Mars

[maʁs] Mars, alebo marec, bol pomenovaný po rímskom bohu vojny, Martovi. V minulosti bol tento mesiac považovaný za začiatok vojenskej sezóny v Rímskej ríši. Vo Francúzsku Mars znamená príchod jari.

4. Apríl – Avril

[avʁil] Avril, apríl, má svoje korene v latinskom slove „aperire“, čo znamená otvoriť, symbolizujúc kvitnutie a prebúdzanie prírody. Vo Francúzsku je apríl známy premenlivým počasím.

5. Máj – Mai

[me] Mai, máj, má svoje meno podľa rímskej bohyne Maii. Vo Francúzsku je mesiac máj známy kvetmi a slávnosťou práce, ktorá sa koná 1. mája.

6. Jún – Juin

[ʒɥɛ̃] Juin, čiže jún, je odvodený od rímskej bohyne Juno, ochrankyne manželstva a žien. Vo Francúzsku sú júnové dni symbolom príchodu teplého letného počasia.

7. Júl – Juillet

[ʒɥijɛ] Juillet, júl, bol pomenovaný v česť rímskeho diktátora Juliusa Caesara. Vo Francúzsku je júl známy hlavne vďaka národnému sviatku, Dňu Bastily, ktorý sa oslavuje 14. júla.

8. August – Août

[ut] Août, august, nesie meno po rímskom cisárovi Augustovi. Vo Francúzsku je august mesiacom dovoleniek, keď mnoho obchodov a reštaurácií zatvára.

9. September – Septembre

[sɛptɑ̃bʁ] Septembre, september, má svoje meno od latinského „septem“, znamenajúceho sedem, keďže bol pôvodne siedmym mesiacom rímskeho kalendára. Vo Francúzsku znamená septembra návrat do škôl a koniec leta.

10. Október – Octobre

[ɔktɔbʁ] Octobre, október, pochádza z latinského „octo“, čo znamená osem. Vo Francúzsku je október obdobím zberu úrody a vína.

11. November – Novembre

[nɔvɑ̃bʁ] Novembre, november, má názov odvodený z latinského „novem“, deväť. Vo Francúzsku je november často mesiacom spomienok, zvlášť počas Dňa pamätných slávností 11. novembra.

12. December – Décembre

[desɑ̃bʁ] Décembre, december, pochádza z latinského „decem“, čo znamená desať. Vo Francúzsku je december oslávami Vianoc a Nového roka, čo predstavuje čas rodinných stretnutí a sviatočnej radosti.

Mesiace po Francúzsky

Tieto názvy a ich historické pozadie nielenže poukazujú na staroveké rímske vplyvy vo francúzskom jazyku, ale tiež odrážajú kultúrne a sezónne zmeny, ktoré formujú francúzsky spôsob života počas celého roka.