Mesiace po Rusky

Zaujímate sa o ruský jazyk a chcete ovládať základné slovnú zásobu ako sú názvy mesiacov? Mesiace v ruštine sú základnými prvkami komunikácie a zorientovanie sa v čase. Ak sa plánujete naučiť ruštinu alebo v nej rozšíriť svoje vedomosti, je dôležité poznať tieto základné informácie.

V ruskom jazyku sa mesiace môžu zdať zložité, ale v skutočnosti majú mnoho spoločného so slovenskými názvami mesiacov, hoci ich výslovnosť a pravopis sú odlišné. Keďže ruština používa cyriliku, názvy mesiacov sa zapíšu odlišne, ale ich výslovnosť môžete osvojiť s praxou.

Informácie o tom, ako sa jednotlivé mesiace nazývajú a ako ich správne vyslovovať, sú dostupné napríklad na stránke Milujem Cestovanie, kde sa dozviete viac o dňoch a mesiacoch v ruštine. Pochopenie týchto základných pojmov vám umožní lepšie sa navigovať v kalendári a plánovať obdobné udalosti, či už v osobnom alebo profesionálnom živote.

Základy ruského jazyka

Pred začatím učenia sa ruskej slovnej zásoby je dôležité pochopiť základnú štruktúru ruského kalendára a aký má význam pre dennú komunikáciu v ruskom jazyku.

Význam ruskej slovnej zásoby

Vaša schopnosť komunikovať v ruskom jazyku závisí vo veľkej miere od znalosti russkej slovnej zásoby. Mesiace v roku a dni v týždni sú často používané v každodenných konverzáciách, takže ich zvládnutie je kľúčové pre upevnenie základov jazyka. Nazvime to kontrolný zoznam pre mesiac a rok v ruskom jazyku, pričom si vždy pamätajte na malé písmená pri písaní názvov mesiacov.

 • Január: январь
 • Február: февраль
 • Marec: март
 • Apríl: апрель
 • Máj: май
 • Jún: июнь
 • Júl: июль
 • August: август
 • September: сентябрь
 • Október: октябрь
 • November: ноябрь
 • December: декабрь

Štruktúra ruského kalendára

Ruský kalendár využíva podobne ako väčšina ostatných jazykov gregoriánsky systém s rozdelením na dvanásť mesiacov. Vyučovanie sa ruštiny vám umožní lepšie kontrolovať dátumy a čas v ruskom jazyku. Rusky zaznamenávame dni a mesiace bez veľkého písmena, odlišne od slovenského zvyku. Prehľad dôležitých termínov v kalendári:

 • Jednotlivé dni v týždni (Понедельник – Пятница)
 • Štyri ročné obdobia (Весна, Лето, Осень, Зима)
 • Sviatky a dôležité dátumy (Новый год, 8 Марта)

Mesiace v ruskom jazyku

Keď sa učíte ruština, je dôležité ovládať slovíčka týkajúce sa času, ako sú názvy mesiacov. V ruských názvoch mesiacov sa dôležitými detailmi sú malé začiatočné písmena a špecifická výslovnosť.

Zimné mesiace

Január sa v ruštine označuje ako январь a február ako февраль. Zima pokračuje aj v marci, známom v ruštine ako март.

Jarné mesiace

Jarné mesiace začínajú s aprílom, v ruštine апрель, nasledovaný májom (май), a končia júnom (июнь).

Letné mesiace

S príchodom júla, alebo v ruštine июль, začína leto. August sa prekladá ako август. Posledný letný mesiac, september, je v ruštine сентябрь.

Jesenné mesiace

Jeseň v ruskom jazyku začína s októbrom, známym ako октябрь. November má pomenovanie ноябрь, a december, zakončujúci rok, je декабрь.

Výslovnosť a použitie

Keď sa učíte ruštinu, je dôležité sa zamerať na správnu výslovnosť mesiacov a porozumieť gramatickým pravidlám ich použitia.

Výslovnosť mesiacov po rusky

Každý mesiac v ruskom kalendári má svoju jedinečnú výslovnosť, ktorá sa môže líšiť od výslovnosti v slovenčine. Napríklad mesiac január sa v ruštine vyslovuje ako „январь“ a červen ako „июнь“. февраль, známy ako február, znie pomerne odlišne so zdôrazneným poloslabičným „л“ na konci. Keď hovoríte o dňoch v týždni, je tiež dôležité zdokonaliť vašu výslovnosť, pretože každý deň má specifické fonetické nuansy v ruskom jazyku.

Gramatické aspekty použitia mesiacov

V ruských výrazoch často používate mesiace bez členov a s príslušnými sklonovacími formami, závislými od kontextu vety. Napríklad: „V januári som navštívil Moskvu“ bude v ruštine „В январе я посетил Москву“, pričom mesiac január je v genitívnom páde, čo odráža časový kontext. Je dôležité, aby ste sa naučili tieto gramatické formy, pretože môžu v rôznych situáciách meniť význam vašich viet.

Kultúrne a historické poznámky

Ruské mesiace odzrkadľujú hlboké kultúrne a historické korene, pričom každý mesiac nesie svoj jedinečný príbeh a význam.

Historický vývoj názvov mesiacov

Apríl v ruštine, známy ako апрель (aprel), a máj, alebo май (maj), pochádzajú z latinských názvov, ktoré sa vtesnali do ruskej slovnej zásoby počas histórie. Názvy mesiacov ako июнь (ijúnь – jún) a июль (ijulь – júl) sú odvodené od starých rímskych bohov a historických postáv. V prípade augusta je ruštinou výraz август (avgust), čo je priamy preklad z latiny, kde tento mesiac bol pomenovaný na počesť cisára Augusta.

 • Apríl: апрель (aprel)
 • Máj: май (maj)
 • Jún: июнь (ijúnь)
 • Júl: июль (ijulь)
 • August: август (avgust)

Sviatky a významné dni v ruských mesiacoch

V ruskom kalendári si môžete všimnúť, že máj v sebe ukrýva dva významné sviatky: Deň práce (1. mája) a Deň víťazstva (9. mája). Mesiac júl je známy oslavami Námorného dňa, ktoré sa konajú poslednú nedeľu v júli. Medzitým, v auguste si Rusko pripomína Deň výsadkárov, čo je významný deň pre ruské ozbrojené sily. Slovíčka označujúce sviatky a významné dni sú častou súčasťou výučby ruského jazyka, totiž zdôrazňujú prepojenie jazyka s kultúrou.

 • Máj:

  • Deň práce: 1. mája
  • Deň víťazstva: 9. mája
 • Júl:

  • Námorný deň: posledná nedeľa v júli
 • August:

  • Deň výsadkárov: dátum môže variť
Mesiace po rusky